Maximale Residu Limiet

Voor ieder gewasbeschermingsmiddel dat gebruikt mag worden is wettelijk een maximale hoeveelheid vastgesteld die nog op een product als residu achter mag blijven. Dit om te voorkomen dat consumenten teveel van deze stof binnenkrijgen. Deze hoeveelheden worden weergegeven als MRL-waarde: de Maximale Residu Limiet. Deze MRL-waarden zijn voor heel Europa gelijk. Als de hoeveelheid van het gewasbeschermingsmiddel dat achterblijft op het product lager is dan de MRL, zijn er geen risico’s voor de gezondheid. Maar zelfs als de MRL voor een product wordt overschreden is dit meestal niet schadelijk voor de gezondheid. De MRL is namelijk lager dan de hoeveelheid waarbij een gezondheidseffect zou kunnen optreden. 


Bronnen gebruikt op deze pagina:
Het Voedingscentrum, Maximale Residu Limiet