" alt="banner-image">

Duurzaamheid

Voedselzekerheid

De wereldbevolking groeit volgens de verwachting van de huidige 7,2 miljard naar 9,6 miljard personen in 2050. Daarbij speelt ook dat de helft van de wereldbevolking in 2030 zal leven in een gebied met een tekort aan water. Welke rol is er voor de aardappel weggelegd in het bijdragen aan de wereldwijde voedselvoorziening?

Europese bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen: want ze leveren vaak de aardappelrassen die passen in de betreffende gebieden. Daarbij wordt ook veel kennis geleverd over de teelt, de bewaring en de verwerking van de aardappels.

De aardappel is na maïs, tarwe en rijst het belangrijkste voedselgewas ter wereld. De aardappel vraagt echter minder water dan andere basisvoedingsmiddelen. Ze produceert meer voedingsstoffen per liter water dan veel andere gewassen. De aardappel heeft ook minder bemesting nodig omdat ze heel efficiënt gebruik maakt van water, stikstof en fosfaat. Vandaar dat in veel landen, waar traditioneel vaak rijst of graan het basisvoedsel is, nu de teelt van de aardappel sterk in opkomst is. De aardappel zal als voedingsbron dan ook steeds belangrijker gaan worden.