De diëtist over de aardappel

Hoe kijkt de diëtist aan tegen de rol van de aardappel in ons dieet? En hoe betrekt een diëtist de aardappel in zijn of haar adviezen? We spraken erover met Maud Bogers, diëtist met een eigen praktijk en bezoeker van het Aardappelcongres. 

Kun je kort iets over je eigen achtergrond en je praktijk vertellen?
Ik ben Maud Bogers, 2,5 jaar geleden afgestudeerd als diëtist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Twee jaar geleden ben ik gestart met mijn diëtistenpraktijk in Utrecht en vorige maand ben ik een nieuwe locatie in Nieuwegein gestart. Ik ben van mening dat men het beste uit zichzelf kan halen wanneer men een balans heeft gevonden in zijn eigen leefstijl. Ik geef advies op het gebied van voeding en beweging gericht op gedragsverandering en het optimaliseren van de algemene leefstijl.

Wat vond je van het Aardappelcongres? 
Heel leuk. Ik ben zelf verzot op aardappels. Ik kom uit een dorpje in Brabant en daar ben ik nog wekelijks om bij mijn moeder de Hollandse pot met aardappel/vlees/groenten te eten. Zelf ben ik een monster wat betreft stamppotten. Door alle voedingstrends en alle blogs die er tot op heden nog dagelijks worden geschreven door niet gespecialiseerde voedingskundigen raken veel mensen in de war over wat gezonde voeding is. Veel mensen weten niet meer wat gezond en ongezond is. Hierdoor ontstaat ook verwarring over de aardappel. 
Het congres liet de goede eigenschappen van de aardappel zien, ook aan mensen die niet in het vak van de diëtetiek werken. Ik vind het goed dat ook andere vakgebieden worden betrokken bij het gesprek over de rol die de aardappel in ons dieet speelt.

Wat is het meest opvallende dat je hebt geleerd?
Het verhaal over de geschiedenis van de aardappel, en hoe deze vroeger werd ingezet als belangrijkste energiebron, ook voor de arme mensen.

Hoe zie jij de rol van de aardappel in ons dieet?
Qua voedingswaarde scoren aardappels hoog. Ze bevatten voedingsstoffen die passen binnen elk voedingspatroon, mits ze niet bewerkt worden met oliën o.i.d. De aardappel speelt samen met pasta en rijst de belangrijkste rol in het avondeten. Mensen kunnen variëren met het eten van aardappels door aardappels op nieuwe manieren te gebruiken, bijvoorbeeld als één van de ingrediënten in een wrap.

Hoe betrek je de aardappel in je adviezen aan cliënten?
De aardappel staat bij mij naast rijst en pasta gewoon standaard gepland als onderdeel van de avondmaaltijd. Ik merk dat veel oudere mensen (>50 jaar) geneigd zijn om vaker aardappels dan rijst of pasta te eten. Dit omdat ze dat van vroeger gewend zijn. Deze doelgroep is ook minder geneigd om mee te bewegen in de trends rondom voeding. Met rijst en pasta worden alleen bekende gerechten zoals spaghetti gemaakt. Ik adviseer iedereen om aardappels te eten en voldoende te variëren, ook met pasta en rijst.

Wat zou jij echt nog eens willen weten over aardappels en gezondheid? Of waar moet meer onderzoek naar komen?
Er werd tijdens het congres verteld dat onderzoek aantoont dat friet en gebakken aardappels de kans op gewichtstoename kunnen vergroten. Echter zou onderzoek naar de gekookte aardappel ook nuttig zijn. Wat zijn daarvan de eventuele risico’s, of hoe zouden gekookte aardappels mensen juist kunnen helpen om af te vallen?

Wat vind jij van hoe in Nederland voedingsadvies wordt gegeven over de aardappel? 
Onlangs is de nieuwe Schijf van Vijf uitgekomen en de aardappel staat nog steeds in hetzelfde vak, namelijk het vak met koolhydraatrijke producten. Ik vind zelf dat hij daar goed staat. Er werd tijdens het congres gesproken over dat aardappels ook als groente gezien kunnen worden. Ik vind dat dit verwarring kan zaaien. Aardappels zijn een koolhydraatbron, en wanneer een aardappel wordt bestempeld als een groente kunnen mensen denken ze dat ze bij de avondmaaltijd misschien 200 gram aardappels kunnen eten als groente, en daarnaast ook nogmaals 200 gram rijst of pasta kunnen eten. Dan wordt het dubbel.